ТАЙЛБАРЛАЛ

1. Тайлбарлах үйлийн нэр, ямар нэг юмны тухай тайлбарлаж бичсэн, хэлсэн ярьсан зүйл;


2. уран зохиол Уншигч, найруулагч, жүжигчдэд зориулан жүжгийн зохиолын үйл явдал, тухайн нөхцөл, дүрийн гадаад төрх байдал, хэл ярианы маяг, зан чанар дэлгэрэнгүй...
3. Логик болон математикийн хийсвэр тоололд зориулсан загвар.