ТАЙЛАГДАЛ

Тайлагдах үйлийн нэр: оньсогын тайлагдал (оньсого тайлагдсан нь), уяаны тайлагдал дэлгэрэнгүй...

оньсогын тайлагдал оньсого тайлагдсан нь
уяаны тайлагдал уяа тайлагдсан нь