ТАЙВГАР I

1. Хүний хөлийн өсгий хавирч, өлмий гадагш болсон байдал; тайвгар хөлтэй хүн (хоёр хөлийн өлмий дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТАЙВГАР II