ТАЙ II

1. Байшингийн дээд талд барьсан асар, тагт: тай барих (саравч маягийн зүйл барих), тай дээр дэлгэрэнгүй... (байшингийн сүүдрэвч бүхий тавцан дээр зогсох), тай хийх (саравч маягийн зүйл хийх), тай тагт [хоршоо] (байшин барилгын саравч, сүүдрэвч);


2. Сэргийлэх, манах зорилгоор зориуд өндөрт байгуулсан бяцхан цамхаг буюу ерөөс өндөрлөг газар: тай дээр гарах (харуулын цамхаг дээр дэлгэрэнгүй...
тай барих саравч маягийн зүйл барих
тай дээр зогсох байшингийн сүүдрэвч бүхий тавцан дээр зогсох
тай хийх саравч маягийн зүйл хийх
тай тагт байшин барилгын саравч, сүүдрэвч
тай дээр гарах харуулын цамхаг дээр гарах
тай дээр зогсох өндөрлөг дээр зогсох
Ижил үг:

ТАЙ I

ТАЙ III