ТАЙ I
/ хуучирсан /

Морин өртөөний буудаллах газар: тайны гэр (өртөөний буудаллах гэр) - Тайны гэрт орвол үзэгдээгүй дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., *тайны газар шиг (орон байр, гэр байшин хог новш, хүний хөлд дарагдан эмх цэгцгүй байх).

тайны гэр өртөөний буудаллах гэр
тайны газар шиг орон байр, гэр байшин хог новш, хүний хөлд дарагдан эмх цэгцгүй байх
Ижил үг:

ТАЙ II

ТАЙ III