ТАГТАН II
/ хуучирсан /

тагтан сайд (урчуудын яамны сайд).

Ижил үг:

ТАГТАН I