ТАГТ I

1. Модон хавтас зэргээр ташаалж давхарлаг гаргаж барьсан асар маягийн байшин;


2. Байшингийн гадна талд хийсэн, дотроосоо гарч болох хайс хүрээ бүхий тавцан, сүүдрэвч - Богдын лаврингийн тагт тушаа хүрч очоод мөргөн дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., тагтан дээр гарах (сүүдрэвчийн дээр гарах) - Тэнд би зочид буудлын тагт дээр гарлаа. Б.Явуухулан. Хар ус нуурын шагшуурга., асар тагт [хоршoo] (доор нь хүн сэрүүцэж амрах зориулалт бүхий нэг талаараа задгай майхан маягийн сүүдрэвч) - Орд харш, асар тагт үзэгдэв. В.Инжанннаши Нэг давхар асар., тай тагт [хоршoo] (байшин барилгын саравч, сүүдрэвч);

3. Хотын хэрэм хаалган дээрх асар цамхаг;
4. Босоо оройтой, туургатай майхан: тагт майхан (босоо оройтой байшин маягийн хэлбэртэй майхан).

тагтан дээр гарах сүүдрэвчийн дээр гарах
асар тагт доор нь хүн сэрүүцэж амрах зориулалт бүхий нэг талаараа задгай майхан маягийн сүүдрэвч
тай тагт байшин барилгын саравч, сүүдрэвч
тагт майхан босоо оройтой байшин маягийн хэлбэртэй майхан
Ижил үг:

ТАГТ II