асар тагт
доор нь хүн сэрүүцэж амрах зориулалт бүхий нэг талаараа задгай майхан маягийн сүүдрэвч