тагнуул туршуул
бусдын ажил хэргийг нууцаар тагнан турших ажил хийгч