ТАГНУУР

1. Тариалангийн талбайг хагалах, сэндийлэх, зэрлэг ургамлыг устгах шороо хэмхчих зориулалттай, солбилцуулсан модонд дэлгэрэнгүй...


2. Хагалж сийрүүлсэн тариалангийн талбайг тэгшлэхэд хэрэглэх модоор сүлжиж хийсэн багаж: тагнуураар сийрүүлэх (тармуур маягийн дэлгэрэнгүй...
тагнуураар сийрүүлэх тармуур маягийн багажаар сийрүүлэн бутлах
тагнуураар тэгшлэх тармуур маягийн багажаар тэгшлэн янзлах