МАЛТАХ IV
/ яриа /

Мал шиг тэнэг зан байдал гаргах, ухаангүй аашлах: малтан аашлах (мал мэт тэнэг зан авир гаргах) - дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

МАЛТАХ I

МАЛТАХ II

МАЛТАХ III