МАЛТАХ III

1. Оролдох, цаашлуулах: маажих малтах [хоршоо] (оролдон цаашлуулах) - Гадаа унтахад дэлгэрэнгүй... Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр;


2. Бусдын муу муухайг нь уудлах, хорыг нь хөдөлгөх: гуулийг нь малтах (мууг нь илчлэх, муу муухайг нь дуудах), гэмийг нь дэлгэрэнгүй... (гэм бурууг нь тоочин өгүүлэх), уурхайг нь малтах (а. Орд газрыг нь малтах; б. Хүний хийсэн муу муухай үйлдлийг нь өгүүлэх), хорыг нь малтах (ёжилсон зэвүүн үг хэлж, унтууцлыг нь төрүүлэх) - Зарим нэг хүн хорыг нь малтана. Ч.Чимид. Хавар намар., шарыг нь малтах (муу үг хэлж, уурыг нь хүргэх), магтахыг маргааш, малтахыг өнөөдөр [зүйр цэцэн үг] (ажил хийсний дараа нь магтан сайшаах гэсэн санаа).

маажих малтах оролдон цаашлуулах
гуулийг нь малтах мууг нь илчлэх, муу муухайг нь дуудах
гэмийг нь малтах гэм бурууг нь тоочин өгүүлэх
уурхайг нь малтах а. Орд газрыг нь малтах; б. Хүний хийсэн муу муухай үйлдлийг нь өгүүлэх
хорыг нь малтах ёжилсон зэвүүн үг хэлж, унтууцлыг нь төрүүлэх
шарыг нь малтах муу үг хэлж, уурыг нь хүргэх
магтахыг маргааш, малтахыг өнөөдөр ажил хийсний дараа нь магтан сайшаах гэсэн санаа
Ижил үг:

МАЛТАХ I

МАЛТАХ II

МАЛТАХ IV