МАЛТАХ II

Усанд гараа хөдөлгөн сайн сэлэх.

Ижил үг:

МАЛТАХ I

МАЛТАХ III

МАЛТАХ IV