МАЛТУУЛАХ II

1. Оролдуулах, цаашлуулах;


2. Үгээр доромжлуулах, муу муухайг нь уудлуулах

Ижил үг:

МАЛТУУЛАХ I