МАЛТУУШ I

Газар дороос малтан авч болох юм: малтууш авах (газраас ямар нэгэн зүйлийг малтан авах).

Ижил үг:

МАЛТУУШ II

Газар дор ургадаг нэг зүйл мөөг, хүн иднэ.

Малтууш түүж байна.

Зочин 2015-08-04 13:48:28