МАЛЧИН

Мал маллаж аж төрдөг хүн - Уулын энгэр нөмөр газар малчны өвөлжөө бууц сүр бараатай харагдана. дэлгэрэнгүй... малчин ард (мал малладаг ард), малчин болох (мал малладаг хүн болох), мянгат малчин (мянган толгой малтай хүн), сайн малчин (а. Мал маллахдаа сайн; б. Малаа өсгөж амжилт гаргасан хүнд олгох цол) - Үр төлийг нь хорогдуулдаггүй, үс ноосыг нь гээгдүүлдэггүй үнэхээр сайн малчин шүү. Халх ардын тууль., малчны туршлага (малаа сайн малладаг дадлага, чадвар).

малчин ард мал малладаг ард
малчин болох мал малладаг хүн болох
мянгат малчин мянган толгой малтай хүн
сайн малчин а. Мал маллахдаа сайн; б. Малаа өсгөж амжилт гаргасан хүнд олгох цол
малчны туршлага малаа сайн малладаг дадлага, чадвар