МАН II

Нэгдүгээр биеийн төлөөний үгийн олон тооны нэрлэхийн тийн ялгалд буй хэлбэр - Мантай хамт явсан. дэлгэрэнгүй... ман харьяагүй (бидэнд харьяагүй) - Нэг нэг үнээ татаж саах зэргийн нэмсэн албыг… засаг туслагч түшмэд ман харьяагүй хэмээгээд дураар шийтгэсэн. Ардын заргын бичиг.

Ижил үг:

МАН I