МАНА III

Цахирын төрөлд багтах хагас үнэт чулуу, далд талсжилттай, сүүн цайвар, цэхэрдүү, хөх саарал өнгөтэй, судаллаг, дэлгэрэнгүй...

манан шигтгээ цахирын төрөлд багтах хагас үнэт чулуун шигтгээ
манан хөөрөг цахирын төрөлд багтах хагас үнэт чулуугаар хийсэн хөөрөг
халтиар мана халтиар өнгөтэй цахирын төрлийн хагас үнэт чулуу
хаш мана хагас үнэт чулуунууд
Ижил үг:

МАНА I

МАНА II

Болорын төрөлд орох үнэт чулууны нэр. Халтар мана, цахиур мана, пиур мана гм.

Халтар мана, цахиур мана, пиур мана, манан хөөрөг гм.

Зочин 2015-08-04 13:52:55