МАН I
/ амьтан /

Шаргал зоотой, цагаан хэвлийтэй, толгой урт, ам том, хэлний үзүүр хоёр салаа, гол усны ойр ойд орших нэгэн зүйлийн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

МАН II