МАМ I

1. Үлгэр домогт гардаг эм шуламс /шумнас/ - Мамын толгой эрмээлжтэй. ААЗ;


2. Хараалын үг - Ээ мам гэж!

Ижил үг:

МАМ II

МАМ III