МАЛТУУШ II

1. Өвс шарилжийн уг, үндэс: малтууш түүх (өвс шарилжийн үндэс, уг түүх) - Зарим дэлгэрэнгүй...Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., малтууш мөөг [ургамал] (газар дор ургадаг нэг зүйл мөөг, хүнсэнд хэрэглэнэ);


2. Намар үндэслэсэн өвс шарилж.

малтууш түүх өвс шарилжийн үндэс, уг түүх
малтууш мөөг газар дор ургадаг нэг зүйл мөөг хүнсэнд хэрэглэнэ
Ижил үг:

МАЛТУУШ I