МАЛЧ

Мал маллахдаа чадамгай, дадлагатай: малч удамтан (удмаараа мал маллан амьдарч буй хүмүүс), дэлгэрэнгүй...

малч удамтан удмаараа мал маллан амьдарч буй хүмүүс
малч бүсгүй мал маллахдаа сайн бүсгүй
ажилч малч

ажил хийж, мал маллахдаа сайн

малчаасаа махч нь хэцүү, малчаасаа идээч нь хэцүү мал маллахаасаа мах идэх нь хэцүү бэрх гэсэн санаа