малчаасаа махч нь хэцүү, малчаасаа идээч нь хэцүү
/ зүйр цэцэн үг /
мал маллахаасаа мах идэх нь хэцүү бэрх гэсэн санаа