малч удамтан
удмаараа мал маллан амьдарч буй хүмүүс