МАЛТЛАГА

1. Малтаж ухах ажил - Баянзаг хэмээх газар хүрч хэсэг малтлага хийлээ. Ж.Дамдин. Үймээний жил., археологийн малтлага (газрын гүнд буй эртний дурсгалыг малтаж ухах ажил);


2. Ухаж гаргасан зүйл.