МАЛТАХ I

1. Газар хонхойлж ухах: худаг малтах (худаг гаргахаар газрыг хонхойлж ухах), булш дэлгэрэнгүй... (булш ухах), нүх малтах (нүх ухах) - Шинэ нүх малтах, хуучнаа сэргээх зэргээр өдөржин ажиллав. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., нэг хүн худаг малтаж, мянган хүн усыг нь ууна [зүйр цэцэн үг] (олонд тустай зүйл хийх гэсэн санаа), хойшоо сууж, доошоо малтсан [зүйр цэцэн үг] (дотуур тамиртай, ажлаас хойш суух гэсэн санаа);


2. Нэг дор бөөгнүүлэх, хамж цуглуулах: бууц малтах (бууц хамах), цас малтах (а. Цас цэвэрлэн овоо болгох; б. Цас дэлгэрэнгүй...
худаг малтах худаг гаргахаар газрыг хонхойлж ухах
булш малтах булш ухах
нүх малтах нүх ухах
нэг хүн худаг малтаж, мянган хүн усыг нь ууна олонд тустай зүйл хийх гэсэн санаа
хойшоо сууж, доошоо малтсан дотуур тамиртай, ажлаас хойш суух гэсэн санаа
бууц малтах бууц хамах
цас малтах а. Цас цэвэрлэн овоо болгох; б. Цас ухах
Ижил үг:

МАЛТАХ II

МАЛТАХ III

МАЛТАХ IV