МАЛТАЦ II

Цанаар гулгахад барих тулгуур таяг: цанын малтац (цанаар гулгахад тулах, хатгах таяг).

Ижил үг:

МАЛТАЦ I