магтахыг маргааш, малтахыг өнөөдөр
/ зүйр цэцэн үг /
ажил хийсний дараа нь магтан сайшаах гэсэн санаа