уурхайг нь малтах
а. Орд газрыг нь малтах; б. Хүний хийсэн муу муухай үйлдлийг нь өгүүлэх