АЙДАС

Ямар нэгэн юмнаас түгшин эмээж, сэтгэл санаа тайван бус болох, аймшиг: айдас төрөх (түгшүүр төрөх), дэлгэрэнгүй...

айдас төрөх түгшүүр төрөх
айдас хүрэх урьдаас айн болгоомжилж бэрхшээх
айдсын хорлол айж шаналах өвчин
айдас хүйдэс айж түгших нь
айдастаа баригдах

айдаст автах нь хэтрэх, биеэ хэт барин эмээх