АЙЗАА

Бүдүүлэг ярих зан, үгээр хатгаж шөргөөдөг зан.