АЙЗГААЛАХ
/ хуучирсан /

Загнах, аашлах, ширүүлэх, шазруун үг хэлэх.