АЙЛГААЧ

1. Тунирхуу, айлгамтгай: айлгаач чавганц (айлгамтгай чавганц);


2. Бусдыг айлган цочоож байдаг.