АЙЛГАГЧ

Айлгах үйлийн эзэн - Ойр ойрхон бараг үргэлжлүүлэн хонх тачигнах нь энэ гэрийн эзэн бүхнийг өвдөг чичрүүлэн дэлгэрэнгүй... Р.Ганбат. Хужир нугадаа очих юм сан.