АЙЛГУУР

Зөрүүдлэн тунирхах зантай: айлгуур ааштай (тунирхуу ааштай).