АЙЛДУУЛАХ

Эрхэм хүндтэй хүнээр үг хэлүүлэх: ном айлдуулах (ном уншуулах) - Далай ламаар ном айлдуулаад дэлгэрэнгүй... Монгол уртын дууны бичмэл цоморлиг., сургаал айлдуулах (сургаал хэлүүлэх).

ном айлдуулах ном уншуулах
сургаал айлдуулах сургаал хэлүүлэх