АЙЛЛАХ

1. Айл саахалт буух;


2. Айл болох, хөрш болох.