АЙЛГУУРЧ

Ураг төрөл, ойр дотно хүмүүстээ айлган тунирхах зантай.