АЙЛГАМХАЙ

Айлгах зантай - Сайн хүн угаасаа айлгамхай байдаг юм. С.Дулам. Хүүхдээ дэлгэрэнгүй... айлгамхай хүн (үе үе айлгах зан гаргадаг хүн).