АЙЛГАХ

1. Айх сэтгэл төрүүлэх, эмээлгэх: сүрээрээ айлгах (сүрдүүлэх) - Хэн ч шидээгүй. Чамайг айлгах дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун;


2. Дотно хүмүүс бие биедээ ямар гомдол хэлж тунирхах: айлгаж тунирхах (гомдон тунирхах);
3. [цээр] Хүүхэд өвдөх: хүүхэд айлгах (а. Хүүхэд өвдөж сандаргах; б. Хүүхэд цочоох).

сүрээрээ айлгах сүрдүүлэх
айлгаж тунирхах гомдон тунирхах
хүүхэд айлгах а. Хүүхэд өвдөж сандаргах; б. Хүүхэд цочоох