АЙЛГАМТГАЙ

1. Байнга айлгадаг: айлгамтгай зантай (бусдад байнга айлгаж байдаг зантай);


2. Тунирхуу.