АЙЗАМЛАХ
/ хөгжим /

Аялах, аман дотроо дуулах, айзам тааруулж аялах.