хорыг нь малтах
ёжилсон зэвүүн үг хэлж, унтууцлыг нь төрүүлэх