ЯН VIII:

ян ян хийх ~ ян хан хийх (нимгэн төмөрлөг зүйлийн доргих, цохих зэрэгт дуу чимээ байн байн гарах) - дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЯН I:

ЯН II

ЯН III

ЯН IV

ЯН V:

ЯН VI:

ЯН VII: