ЯН II

Энгийн нүдэнд үл үзэгдэх маш жижиг эгэл биет: ян судлал (ян судлах ухаан, нян судлал), ян дэлгэрэнгүй... (ян судлаач, ян судлалын мэргэжилтэн).

Ижил үг:

ЯН I:

ЯН III

ЯН IV

ЯН V:

ЯН VI:

ЯН VII:

ЯН VIII: