ЯН VI:

ян сарьдаг (өндөр уул нуруудын нүцгэн оргил) - Аймшигт бартаан дундуур нүд анин зүтгэсээр тэнгэр дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., ян орой (уулын эгц орой) - Уул маань хэзээний хэв янзаараа ян орой нь ямбаны ширээ шиг тэвхийнэ. А.Дашням. Оюун билгийн ордны ойллого., ян хүйтэн (маш хүйтэн).

Ижил үг:

ЯН I:

ЯН II

ЯН III

ЯН IV

ЯН V:

ЯН VII:

ЯН VIII: