ЯНАГД
/ ургамал /

Том ягаан цэцэгтэй, ээмэг мэт унжсан чимэглэлийн ургамал; ээмэг цэцэг, хүүхэн цэцэг, янаг цэцэг.