ЯНАГУУХ

Үзэгдэх чанар байдал - Нас хасагдваас нисваанис хасагдаагүй зэрэг, наад талын янагуух үзэгдэл зовж үхнэ. дэлгэрэнгүй...