ЯНГАЛЬ
/ амьтан /

Богширгын хэрийн биетэй, шар, хар, цагаан, алаг чандартай нэг зүйл жижигхэн шувуу.