ЯНГИА I

Зөөлөвчгүй эмээл; янгирцаг, ачааны эмээл - Янгиа тохсон, ядуу хөвүүн би, хүүхний биеийг түшээд суулаа. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЯНГИА II: